ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนสุเหร่าบ้านดอน
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด
กิจกรรมโรงเรียนสุเหร่าบ้านดอน
Squrrial

กิจกรรมไหว้ครู 2558

วันพฤหัสบดี ที่ 11 มิถุนายน 2558 โรงเรียนสุเหร่าบ้านดอน จัดพิธีไหว้ครู เพื่อให้นักเรียนระลึกถึงพระคุณครูบาอาจารย์

Squrrial

ประชุมครูเขตวัฒนา

โรงเรียนสุเหร่าบ้านดอนได้เข้าร่วมการ ประชุมครูเขตวัฒนา เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2558 โดยมีการมอบรางวัล ครูดีศรีวัฒนา ตัวแท

Squrrial

วันมหาธีรราชเจ้าโรงเรียนสุเหร่าบ้านดอน

วันมหาธีรราชเจ้าโรงเรียนสุเหร่าบ้านดอน วันที่ 27 พฤศจิกายน 2557 ประธานในพิธี โดย ผอ.จุรัรัตน์ สาคร ผู้บริหารสถานศึกษาโ

Squrrial

กิจกรรมไหว้ครู 2557

วันที่ 19 มิถุนายน 2557 โรงเรียนสุเหร่าบ้านดอนได้จัด กิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2557 โดยมีทั้งนักเรียนศิษย์ปัจจุบันแ

Squrrial

ประชุมครูเขตวัฒนา ปีการศึกษา 2557

วันที่ 14 พ.ค. 2557 เขตวัฒนาได้จัดประชุมครูเขตวัฒนา ปีการศึกษา 2557 ที่โรงเรียนวัดธาตุทอง (เรือนเขียวสะอาด)

กิจกรรมโรงเรียน ทั้งหมด
แนะนำเว็บไซต์


Social Media