โรงเรียนสุเหร่าบ้านดอนจัดตั้งเป็นศูนย์อพยพ

 โรงเรียนสุเหร่าบ้านดอนจัดตั้งเป็นศูนย์อพยพ สำหรับผู้ประสบภัยพิบัติน้ำท่วมภาคกลางและกรุงเทพมหานคร
ผู้บริหาร และคณะครูต่างยินดีช่วยเหลือทุกท่าน

 ข่าวประกาศ ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2554 โดย โรงเรียนสุเหร่าบ้านดอน

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่น ๆ

กลุ่มสาระการเรียนรู้
แนะนำเว็บไซต์


Social Media