วันเด็กปี 2556

 โรงเรียนสุเหร่าบ้านดอนประกาศจัดงานวันเด็กประจำปี 2556

ในวันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2556

ขอให้นักเรียนเข้าร่วมงานโดยพร้อมเพรียงกันมีกิจกรรมให้เล่นมากมาย

และของรางวัลจากผู้ใหญ่ใจดี นะคะ

 ข่าวประกาศ ณ วันที่ 07 มกราคม 2556 โดย โรงเรียนสุเหร่าบ้านดอน

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่น ๆ

กลุ่มสาระการเรียนรู้
แนะนำเว็บไซต์


Social Media