วันสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2555

 วันสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2555
โรงเรียนสุเหร่าบ้านดอน จัดสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2555 ดังนี้
ป.6 และ ม.3 วันที่ 5-6 มีนาคม 2556
ป.1-ป.5 และ ม.1-2 วันที่ 11-12 มีนาคม 2556

 ข่าวประกาศ ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2556 โดย โรงเรียนสุเหร่าบ้านดอน

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่น ๆ

กลุ่มสาระการเรียนรู้
แนะนำเว็บไซต์


Social Media