ประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2556

ประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2556

ประกาศโรงเรียนสุเหร่าบ้านดอน จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนในวันที่ 1 พ.ค. 2556
ประธานในการประชุม คือ ผอ.ฐิติรัตน์  กันทรพิทักษ์

เวลา 08.30-12.00 น.

ประชุมพร้อมกันทั้ง อนุบาล ประถมศึกษา และ มัธยมศึกษา


 ข่าวประกาศ ณ วันที่ 26 เมษายน 2556 โดย โรงเรียนสุเหร่าบ้านดอน

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่น ๆ

กลุ่มสาระการเรียนรู้
แนะนำเว็บไซต์


Social Media