ประชุมผู้ปกครองประจำปีการศึกษา 2557

  แจ้งประชาสัมพันธ์ประชุมผู้ปกครองประจำปีการศึกษา 2557

เรียนผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนสุเหร่าบ้านดอน

ทางโรงเรียนสุเหร่าบ้านดอนได้จัดให้มีการประชุมผู้ปกครองประจำปีการศึกษา 2557

โดยมีกำหนดการดังนี้

08.00-09.00น. ผู้ปกครองนักเรียนระดับประถมศึกษาลงทะเบียน

09.00 น. เป็นต้นไป

- ผอ.ฐิติรัตน์ กันทรพิทักษ์ กล่าวเปิดงานและแจ้งเรื่องระเบียบทางโรงเรียน พร้อมทั้งการปฏิบัติงานของโรงเรียน

- ฝ่ายวิชาการแจ้งเรื่องงานวัดผลประเมินผล และการสำรวจในเรื่องการศึกษา

- ฝ่ายปกครอง แจ้งระเบียบโรงเรียน


12.00-13.00 น. ผู้ปกครองนักเรียนระดับมัธยมศึกษาลงทะเบียน

09.00 น. เป็นต้นไป 

- ผอ.ฐิติรัตน์ กันทรพิทักษ์ กล่าวเปิดงานและแจ้งเรื่องระเบียบทางโรงเรียน พร้อมทั้งการปฏิบัติงานของโรงเรียน

- ฝ่ายวิชาการแจ้งเรื่องงานวัดผลประเมินผล และการสำรวจในเรื่องการศึกษา

- ฝ่ายปกครอง แจ้งระเบียบโรงเรียน


ขอเรียนเชิญผู้ปกครองนักเรียนทุกท่านเข้าร่วมรับฟัง และประชุมผู้ปกครองประจำปีการศึกษา 2557


 ข่าวประกาศ ณ วันที่ 01 พฤษภาคม 2557 โดย โรงเรียนสุเหร่าบ้านดอน

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่น ๆ

กลุ่มสาระการเรียนรู้
แนะนำเว็บไซต์


Social Media