ปรัชญา โรงเรียนสุเหร่าบ้านดอน

 ปรัชญา โรงเรียนสุเหร่าบ้านดอน

ปรัชญาโรงเรียน "ลูกบ้านดอนทุกคนต้องเป็นคนดี"

คำขวัญของโรงเรียน "เรียนดี วินัยเด่น เน้นคุณธรรม นำสิ่งแวดล้อม"


กลุ่มสาระการเรียนรู้
แนะนำเว็บไซต์


Social Media