ประชุมครูเขตวัฒนา ปีการศึกษา 2557

 วันที่ 14 พ.ค. 2557 เขตวัฒนาได้จัดประชุมครูเขตวัฒนา ปีการศึกษา 2557 ที่โรงเรียนวัดธาตุทอง (เรือนเขียวสะอาด)โรงเรียนสุเหร่าบ้านดอน รับหน้าที่ลงทะเบียน


คณะครูที่ประจำหน้าที่การลงทะเบียน

คุณครูโรงเรียนสุเหร่าบ้านดอนคุณครูโรงเรียนสุเหร่าบ้านดอน "บ้านดอนเยี่ยม!"
ครูผู้รับรางวัลครูดีศรีวัฒนา "นางสาววกุล  พวงยี่โถ"


ครูผู้รับรางวัลครูดีศรีวัฒนา "นางสาวอรุณี  คงเกษม"

คณะครูที่รับรางวัล ครูดีศรีวัฒนา ประจำปี 2557

คณะครูที่รับรางวัล ครูดีศรีวัฒนา ประจำปี 2557


คณะผู้บริหารเขตวัฒนา

ผอ.ฐิติรัตน์  กันทรพิทักษ์ และคณะครูโรงเรียนสุเหร่าบ้านดอน

ผอ.แสดงความยินดีกับครูเหมียว และครูวกุล

ขอแสดงความยินดีกับรางวัลที่ได้มากับครูเหมียว และครูวกุลขอแสดงความยินดีกับรางวัลที่ได้มากับครูเหมียว และครูวกุลขอแสดงความยินดีกับรางวัลที่ได้มากับครูเหมียว และครูวกุล


ขอแสดงความยินดีกับรางวัลที่ได้มากับครูเหมียว และครูวกุล
 
Photo by..Kru-Cha
 
 

 ข้อมูล ณ วันที่ 26 พฤษภาคม 2557 โดย โรงเรียนสุเหร่าบ้านดอน

กลุ่มสาระการเรียนรู้
แนะนำเว็บไซต์


Social Media