วันมหาธีรราชเจ้าโรงเรียนสุเหร่าบ้านดอน


ตัวแทนวางพวงมาลาลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่

ผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่

ผอ.จุรีรัตน์  สาคร ประธานในพิธี

ผอ.จุรีรัตน์  สาคร ประธานในพิธี

ผอ.จุรีรัตน์  สาคร ประธานในพิธี ถวายราชสดุดี

"ลูกเสือสำรอง"

ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี

ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี

 


by..kru_meaw

 ข้อมูล ณ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2557 โดย โรงเรียนสุเหร่าบ้านดอน

กลุ่มสาระการเรียนรู้
แนะนำเว็บไซต์


Social Media