"ยิ่งลักษณ์" เผยผู้นำอาเซียนหารือรับมือปัญหาอุทกภัย


สาธารณรัฐอินโดนีเซีย 17 พ.ย.-
นายกรัฐมนตรี แจงปัญหาอุทกภัยที่เกิดขึ้นในไทยต่อผู้นำอาเซียนในระหว่างประชุมสุดยอดผู้นำ อาเซียน มั่นใจในแผนฟื้นฟู พร้อมร่วมกันรับมือในอนาคต ขณะเดียวกันยังหนุนพม่าเป็นประธานอาเซียนในปี 2014

“บุษยา อุ้ยเจริญ” ผู้สื่อข่าวสำนักข่าวไทยรายงานภารกิจน.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี

ที่ ให้สัมภาษณ์ภายหลังเข้าร่วมประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนในวันนี้ (17 พ.ย.) ซึ่งเป็นวันแรกที่มีการประชุมอย่างเป็นทางการว่า รู้สึกดีใจที่ประเทศไทยได้มีโอกาสเข้าร่วมประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน และได้ชี้แจงถึงปัญหาอุทกภัยที่เกิดขึ้นในประเทศไทย ซึ่งประเทศในอาเซียนต่างก็เข้าใจว่า เป็นเรื่องภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นอย่างหนัก และไม่เคยเกิดขึ้นในประเทศไทยทำให้ทุกประเทศมองเห็นถึงประสบการณ์ที่ไทยได้ เจอ ในการเป็นข้อคิดที่จะเตรียมตัว ที่จะร่วมมือกันในกลุ่มของภูมิภาคอาเซียน ซึ่งตนได้มีโอกาสชี้แจงเพื่อเรียกความเชื่อมั่นกลับคืนให้กับประเทศไทยว่าวันนี้เราเริ่มเข้าสู่แผนการฟื้นฟู และการตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์เข้ามาดูแลปัญหาและการป้องกันในอนาคต เพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจว่าหลังจากน้ำท่วมแล้วไทยก็เข้าสู่การฟื้นฟูประเทศ เพื่อให้เกิดความมั่นใจที่จะมาลงทุนในประเทศไทย ทั้งนี้ ผู้นำอาเซียนต่างเข้าใจ และพร้อมให้ความร่วมมือหากประเทศไทยร้องขอ

นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ที่ประชุมอาเซียนให้ความสำคัญกับ 3 เสาหลักคือ ความมั่นคงทางด้านการเมือง ความมั่นคงด้านเศรษฐกิจ และด้านสังคม

ซึ่ง รวมถึงภูมิอากาศด้วย โดยด้านความมั่นคงทางการเมือง อาเซียนอยากจะเห็นความเป็นประชาธิปไตย และมีอธิปไตยอย่างเสมอภาค ซึ่งอาเซียนเห็นพ้องที่จะผลักดัน รวมถึงความโปร่งใส ความยุติธรรม ขณะที่ความมั่นคงทางเศรษฐกิจก็จะมีความร่วมมือในการผนึกกำลังสร้างความแข็ง แรงทางเศรษฐกิจ เพราะขณะนี้มีความไม่เสถียรด้านเศรษฐกิจในสหรัฐอเมริกา และยุโรป แต่หากอาเซียนรวมตัวกัน จะมีการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจค่อนข้างมาก ซึ่ง จะเป็นสิ่งที่ดี และเรื่องสังคมมองถึงอัตลักษณ์ของแต่ละประเทศในอาเซียน และเห็นพ้องที่จะพัฒนาให้เชื่อมโยงกัน รวมทั้งสภาวะอากาศของโลกที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งหลายประเทศก็ประสบปัญหาอุทกภัย จึงหารือกันเรื่องการประสานงานการรับมือกับปัญหาอุทกภัย โดยต้องเตรียมตัวกับการรับมือกับภัยธรรมชาติในรูปแบบใหม่ ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตด้วย

"ความจริง 3 เสาหลักนี้ถือเป็นแนวทางในการที่จะเตรียมตัวเพื่อเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในอีก 4 ปีข้างหน้านี้ เพื่อให้เกิดการแข่งขัน และการเตรียมพร้อมทั้ง 3 เสาหลัก ก็คุยกันในส่วนนี้ว่าคงจะต้องคุยกันในรูปแบบของแผนงานที่จะพัฒนาต่อไปว่า แต่ละประเทศจะต้องมีแผนงานในการเติบโตอย่างไร เพื่อที่จะก้าวเข้าสู่ความเป็นประชาคมอาเซียน" นายกรัฐมนตรี กล่าวสำหรับกรณีที่พม่าจะขอเป็นเจ้าภาพและประธานอาเซียนในปี 2014 นั้น นายกรัฐมนตรี เผยว่าหลายประเทศในอาเซียนต่างเห็นด้วยที่จะสนับสนุนพม่า เพราะวันนี้พม่าเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงเข้าไปสู่ระบอบประชาธิปไตย มีการผลักดันเพื่อให้เป็นประชาธิปไตย ยึดหลักนิติธรรม ซึ่งเป็นสิ่งที่อาเซียนจับตาอยู่ และถือว่าพม่าพัฒนาไปค่อนข้างมาก อย่างไรดี บางประเทศอยากให้มีการกำหนดความคาดหวังในการปรับตัวเป็นประชาธิปไตยของพม่า แต่โดยรวมแล้วต่างให้โอกาสที่จะให้พม่าเป็นประธานอาเซียน” นายกรัฐมนตรี กล่าว.-สำนักข่าวไทย


ขอขอบคุณเนื้อหาข่าว คุณภาพดี โดย:"ข่าวเข้ม ฉับไว เป็นกลาง"

 ข่าวประกาศ ณ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2554 โดย โรงเรียนสุเหร่าบ้านดอน

กลุ่มสาระการเรียนรู้
แนะนำเว็บไซต์


Social Media