แท็บเล็ตป.1ไม่แก้ทีโออาร์ยันใช้ปลั๊กไฟแบบ 2 ขา

แท็บเล็ตป.1 ยังไม่จบ ติดปัญหาเรื่องเอกสารรับรองการแพร่รังสี ส่วนประเด็นปลั๊กที่ปรึกษารมว.ไอซีทีสรุปใช้แบบ 2 ขาเพราะสามารถประยุกต์ใช้กับระบบไฟฟ้าของไทยได้

น.อ.สุรพล นะวะมวัฒน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) และที่ปรึกษาคณะกรรมการตรวจรับแท็บเล็ตป.1เปิดเผยว่า ขณะนี้ คณะกรรมการตรวจสเปกแท็บเล็ต ป.1 ตามโครงการคอมพิวเตอร์มือถือสำหรับนักเรียนทุกคน ซึ่งลอตแรกบริษัท เสิ่นเจิ้น สโคป ไซแอนทิฟิก ดีเวลลอปเมนต์ ส่งเครื่องมาให้ตรวจสอบสเปกเพื่อยืนยันความถูกต้องก่อนเดินสายการผลิต 400,000 เครื่องนั้นได้ตรวจสอบเสร็จแล้วและจะจัดส่งเครื่องให้สำนักงานคณะกรรมการการ ศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เพื่อตรวจสอบเนื้อหาวิชาเรียนอิเล็กทรอนิกส์ที่บรรจุอยู่ในเครื่อง แล้วส่งเครื่องให้คุณครูเรียนรู้การใช้งานส่วนเรื่องหนังสือตรวจรับแท็บเล็ต ป.1 ยังไม่ได้ให้ปลัดไอซีทีลงนาม เนื่องจากทางกระทรวงไอซีทีรอเอกสารรับรองเกี่ยวกับการแพร่รังสีของแท็บเล็ต จาก FCC (Federal Communications Commissions) ซึ่งอยู่ในข้อ 3 ตามเงื่อนไขสัญญา

สำหรับประเด็นปลั๊กแท็บเล็ตป.1 ที่ในสัญญาระบุว่า ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตต้องสามารถนำมาใช้กับไฟฟ้ากระแสสลับตามมาตรฐานที่ใช้ใน ประเทศไทยในช่วงตั้งแต่ 190-240 โวลต์ ความถี่ 50 เฮิรตซ์ 1 เฟส พร้อมระบบสายดิน น.อ.สุรพล กล่าวว่า ในเรื่องของระบบสายดินที่ปลั๊กต้องเป็น 3 ขา แต่ประเทศไทยส่วนใหญ่ใช้ปลั๊กแบบ 2 ขา ดังนั้นจะไม่มีการแก้ไขทีโออาร์ เพราะตามสัญญาก็ระบุว่าระบบไฟฟ้าต้องสามารถประยุกต์ใช้กับประเทศไทยได้ ดังนั้นปลั๊กแท็บเล็ตป.1 ที่จะผลิตอีก 4 แสนเครื่องจะเป็นแบบปลั๊ก 2 ขา.


ที่มา เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 7 มิ.ย. 2555 (กรอบบ่าย)

 ข่าวประกาศ ณ วันที่ 08 มิถุนายน 2555 โดย โรงเรียนสุเหร่าบ้านดอน

เรื่องอื่น ๆ ในหมวด ข่าวการศึกษา

กลุ่มสาระการเรียนรู้
แนะนำเว็บไซต์


Social Media