ชี้ปฏิรูปหลักสูตรต้องเริ่มที่ครู

ชี้ปฏิรูปหลักสูตรต้องเริ่มที่ครู

"สม หวัง"แนะปฏิรูปหลักสูตรต้องทำทั้งระบบ เน้นความรู้พื้นฐาน เพิ่มทักษะที่จำเป็น ไม่ใช้ลดการบ้าน แต่ที่สำคัญต้องทำให้ครูเข้าใจให้ได้ก่อน

ศ.ดร.สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ ประธานมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาคุณภาพ (สวพ) กล่าวถึงแนวคิดการปฏิรูปหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการว่า หากจะทำจริง ๆ คงต้องปรับกันขนานใหญ่ ซึ่งตนอยากเสนอให้นำแนวทางหรือหลักคิดของ ศ.นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี มาพิจารณาที่ว่าควรจัดหลักสูตรการเรียนการสอนในสัดส่วน 70:30 คือ 70 เป็นหลักสูตรระดับชาติหรือหลักสูตรแกนกลางที่เน้นเรื่องของความเป็นไทย เรื่องที่เป็นความรู้พื้นฐานต่าง ๆ ที่เด็กควรรู้ ส่วนอีก 30 ให้เป็นหลักสูตรท้องถิ่น ซึ่งตนมองว่าเป็นหลักการที่ถูกต้องเพราะพื้นฐานความรู้ที่สำคัญยังต้องสอน ต้องย้ำอยู่ โดยระดับประถมศึกษาต้องเน้นความรู้ทางวิชาการแล้วเพิ่มทักษะที่จำเป็นสำหรับ การพัฒนาคุณภาพชีวิตเข้าไปตามระดับชั้น เช่น ฝึกการทำงานกลุ่ม จนถึงระดับอุดมศึกษายิ่งต้องเน้นทักษะให้มากขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมในการ เป็นบัณฑิต ซึ่งถ้าคิดตามกรอบความคิดนี้ก็ต้องไปปรับเปลี่ยนหลักสูตรและการเรียนการสอน ไม่ใช่ลดการบ้าน แต่ที่สำคัญต้องมีความพร้อมที่จะปรับเปลี่ยน โดยเฉพาะครูซึ่งเป็นคนที่มีความสำคัญที่สุดจะต้องเข้าใจก่อนว่าทำไมถึงต้อง เปลี่ยน

ศ.ดร.สมหวัง กล่าวต่อไปว่า การเรียนการสอนที่ดีนั้นเรื่องของทักษะต้องเรียนที่โรงเรียน ส่วนความรู้วิชาการต้องให้ไปหาที่บ้าน เพราะวันนี้มีเทคโนโลยีใหม่ๆ มากมาย ซึ่งเราต้องสอนให้เด็กรู้จักใช้สื่อในการหาข้อมูลก่อนมาโรงเรียน เมื่อมาถึงโรงเรียนก็ให้ฝึกทำโครงการร่วมกันโดยมีครูคอยให้คำแนะนำ วิธีการนี้จะทำให้เด็กได้ทั้งการเรียนรู้ การลงมือปฏิบัติ และความกระตือรือร้น เพราะความรู้สามารถอ่านมาก่อนได้และมีความทันสมัยกว่าในอดีตมาก เช่นสมัยก่อนอาจารย์ที่ม.มินเนโซต้า บรรยายแต่ละครั้งกว่าจะออกมาเป็นตำราต้องใช้เวลา 2-3 ปี หรือกว่าจะออกมาเป็นบทความทางวิชาการก็ต้องผ่านไปเป็นปี แต่ปัจจุบันเราสามารถเรียกดูได้ทันที แต่ปัญหาคือจะทำอย่างไรให้ลูกศิษย์ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน เข้าถึงติดตามเรื่องใหม่ๆ อยู่เสมอ

“ มันไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะมาบอกแต่ให้ลดการบ้าน เพราะจริง ๆ แล้ว การบ้านก็ไม่ได้ลดลงเพียงแต่เป็นการเปลี่ยนที่เรียนที่ทำการบ้านมากกว่า ” ศ.ดร.สมหวัง กล่าว

ที่มา: http://www.dailynews.co.th

 ข่าวประกาศ ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2556 โดย โรงเรียนสุเหร่าบ้านดอน

เรื่องอื่น ๆ ในหมวด ข่าวการศึกษา

กลุ่มสาระการเรียนรู้
แนะนำเว็บไซต์


Social Media