สมศ.ยันสุ่มตรวจคุณภาพ ร.ร.แค่แนวคิด! รับลูกรองนายกฯ เร่งทบทวนแก้ กม.

 สมศ. ย้ำวิธีการสุ่มตรวจ ร.ร. เป็นเพียงแนวคิด ไม่ใช่ข้อยุติ ระบุรองนายกฯ มอบให้ทบทวนกฎหมายหากจำเป็นต้องแก้ไขให้เร่งดำเนินการให้เสร็จภายในรัฐบาลชุดนี้ ขณะที่การประเมินรอบสี่ ยังคงเดินหน้าต่อสถานศึกษาทุกแห่งต้องเข้ารับการประเมิน

       
       ศ.ดร.ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์ ผู้อำนวยการสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) เปิดเผยถึงกรณีที่จะมีการเตรียมแก้ไขพระราชกฤษฎีกา (พ.ร.ฎ.) สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน ) พ.ศ. 2543 เพื่อปรับปรุงเกณฑ์ประเมินจากเดิมที่กำหนดให้ต้องตรวจสอบคุณภาพสถานศึกษาทุกแห่ง เหลือเพียงสุ่มตรวจเพียงบางแห่งเท่านั้น ว่า เรื่องการสุ่มตรวจเพียงบางสถานศึกษานั้น เป็นแนวคิดของ ศ.ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ รองนายกรัฐมนตรี ที่เสนอในการประชุมหารือร่วมกันกับประธานกรรมการบริหารของการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษา ระดับอุดมศึกษา และ สมศ. เพื่อสอบถามความเห็นเกี่ยวกับการประเมินคุณภาพการศึกษา ทั้งผู้ประเมินและผู้รับการประเมินเท่านั้น เพราะฉะนั้นไม่ถือเป็นข้อยุติ อีกทั้ง ใน พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ก็ได้มีการกำหนดเรื่องมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาไว้อยู่แล้ว ทาง สมศ. ก็ต้องปฏิบัติตาม ทั้งนี้ รองนายกฯ ก็ได้มอบให้ สมศ. ไปทบทวนว่าการประเมินคุณภาพภายนอกที่ดำเนินการมานั้น วิธีการที่ทำอยู่เหมาะสมหรือไม่มีข้อดี ข้อเสียอย่างไร มีปัญหาอุปสรรคใดบ้าง หรือติดขัดข้อกฎหมายใดบ้าง เพื่อที่หากจำเป็นต้องแก้ไขจะได้เสนอเพื่อดำเนินการในช่วงเวลานี้
       
       “การประเมินของประเทศไทยมีเพียงวิธีการเดียว คือ ให้ประเมินสถานศึกษาทุกแห่ง และกำหนดไว้ชัดใน พ.ร.ฎ. สมศ. ซึ่ง สมศ. ก็ปฏิบัติเช่นนี้ประเมินสถานศึกษาทุกสังกัดประมาณ 6 หมื่นแห่ง และทำงานประเมินคุณภาพการศึกษามานานถึง 14 ปี เข้าสู่ปีที่ 15 แล้ว เพราะฉะนั้น ที่ประชุมจึงเห็นว่าควรจะต้องมีการพัฒนาหรือปรับปรุงกฎหมายในส่วนใดบ้างหรือไม่ ซึ่งรองนายกรัฐมนตรีได้มอบให้ สมศ. ไปพิจารณาว่ากฎหมายที่ใช้อยู่ในปัจจุบันมีปัญหาอุปสรรคในจุดใดหรือไม่ และจะมีข้อเสนอในการพัฒนาปรับปรุงอย่างไรบ้าง เพื่อที่จะได้มีการปรับปรุงแก้ไขต่อไป ทั้งนี้ ผมจะนำประเด็นดังกล่าวเข้าหารือในที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร สมศ. เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ก่อนสรุปเสนอรองนายกรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาต่อไป โดยรองนายกรัฐมนตรีได้กำชับให้เสนอกลับมาโดยเร็วที่สุด เพื่อที่จะปรับปรุงให้แล้วเสร็จภายในรัฐบาลชุดนี้” ศ.ดร.ชาญณรงค์ กล่าวและว่า ส่วนการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (ปีงบประมาณ 2559 - 2563) สมศ. ยังคงเดินหน้าโดยยืนยันว่าโรงเรียนทุกแห่ง และทุกสังกัดต้องเข้ารับการประเมินฯ เหมือนในทุกรอบที่ผ่านมา

 

 

ที่มา ASTVผู้จัดการออนไลน์ 27 พฤศจิกายน 2557

 ข่าวประกาศ ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 โดย โรงเรียนสุเหร่าบ้านดอน

เรื่องอื่น ๆ ในหมวด ข่าวการศึกษา

กลุ่มสาระการเรียนรู้
แนะนำเว็บไซต์


Social Media